Lex Maria 29 mars, kirurgi, ortopedi och öron-näsa-hals

En patient inkommer akut till sjukhuset i samband med buksmärtor efter tidigare genomförd operation. Vid undersökning identifieras att ett plaströr inte avlägsnats efter tidigare ingrepp.

Utredningen syftar till att säkerställa vård- och behandlingsrutiner samt uppföljning vid aktuellt ingrepp.

Kontaktperson:

Jerker Nilson, chefläkare, nås via presstjänsten 033 616 24 44