Lex Maria 29 mars, akutsjukvård

En patient söker vård akut för smärtor och erhåller smärtlindring via injektion. I efterförloppet av vård och behandling utvecklar patienten funktionsnedsättning i nedre extremitet.

Utredningen syftar till att säkerställa följsamhet till rutiner vid administrering av läkemedel i kroppens mjukdelar.

Kontaktperson:

Jerker Nilson, chefläkare, nås via presstjänsten 033 616 24 44