Lex Maria 27 juni, kvinna och barn

En patient kommer till sjukhuset med akuta andningsbesvär. Patienten vårdas inneliggande med syrgasbehandling. I samband med vårdtillfället sjunker patientens syresättning.

Kontaktperson:

Joacim Stalfors, förste chefläkare, nås via presstjänsten 033 616 24 44.