Lex Maria 27 juni, akutsjukvård

En patient kommer till sjukhuset för akutvård och planeras för inläggning på vårdavdelning. Under vårdtiden försämras patientens allmäntillstånd och hen avlider.  

Kontaktperson:

Joacim Stalfors, förste chefläkare, nås via presstjänsten 033 616 24 44.