Lex Maria 27 juni, kirurgi, ortopedi och öron-näsa-hals

En patient med multisjuklighet inkommer till vårdavdelning för vård och behandling och utredning. Patienten har nytillkomna symtom och ett försämrat allmäntillstånd.

Undersökning av patientens symtom fördröjs.

Utredningen syftar till att identifiera brister i vårdprocessen för patienten och hur dessa kan optimeras.

Kontaktperson:

Joacim Stalfors, förste chefläkare, nås via presstjänsten 033 616 24 44.