Lex Maria 26 april, hud, infektion, vårdhotell och ögon 1

En patient som regelbundet kontrolleras på ögonmottagningen får ett planerat återbesök försenat, ena ögat uppvisar en kraftig synförsämring.

Utredningen syftar till att identifiera systemfel i samband med administrativ handläggning av återbesök.

Kontaktperson:

Jerker Nilson, chefläkare, nås via presstjänsten 033 616 24 44