Lex Maria 26 april, hud, infektion, vårdhotell och ögon 3

En remiss ankommer till ögonmottagningen för synundersökning där misstanke om ”underliggande sjukdom som orsakar synen”.

Patienten genomgår undersökningar i syfte att säkerställa sjukdomsorsak.

Patienten kontaktar ögonmottagningen då planerat återbesök saknas. Patienten får under väntetiden skada på sitt öga.

Utredningen syftar till att identifiera systemfel i samband med administrativ handläggning.

Kontaktperson:

Jerker Nilson, chefläkare, nås via presstjänsten 033 616 24 44