Lex Maria 24 januari, akutsjukvård

Utredningen syftar till att granska och utvärdera patientens vård och behandling i samband med ett fall i hemmet, där anhörigas information inte nådde läkare vid besök på akutmottagningen.

Vidare granskas och säkerställs utskrivningsrutiner i samband med hemgång.  

Kontaktperson:

Jerker Nilson, chefläkare, nås via presstjänsten 033 616 24 44