Lex Maria 23 augusti, kirurgi, ortopedi och öron-näsa-hals

En patient med sedan tidigare kroniskt sjukdomstillstånd avlider första dygnet efter operation. 

Utredningen syftar till att kvalitetssäkra rutiner i samband med aktuellt kroniskt tillstånd och dess tillhörande läkemedelsbehandling.

Kontaktperson:

Jerker Nilson, chefläkare, nås via presstjänsten 033 616 24 44