Lex Maria 19 april, neurologi, rehabilitering och nära vård

En patient inkommer efter fallskada i hemmet och opereras. I samband med eftervård faller patienten igen och slår i huvudet.

Utredningen syftar till att säkerställa vård- och behandling samt omvårdnadsrutiner i samband med fallskadan.

Kontaktperson:

Jerker Nilson, chefläkare, nås via presstjänsten 033 616 24 44