Lex Maria 19 april, kirurgi, ortopedi och öron-näsa-hals

En patient inkommer med bukåkomma som kräver operation där ingreppet genomförs enligt plan.

I efterförloppet framkommer förnyad omvårdnadsinformation som kunnat innebära förnyat beslut gällande operationen.

Utredningen syftar till att säkerställa kommunikation och information mellan vårdgivare och olika professioner.

Kontaktperson:

Jerker Nilson, chefläkare, nås via presstjänsten 033 616 24 44