Lex Maria 16 augusti, akutsjukvård

En patient kommer akut till sjukhuset för blödning och erhåller behandling.

Patienten faller vid vårdtillfället och det resulterar i försämrat allmäntillstånd som kräver intensivvård där hen avlider.

Kontaktperson: 

Jerker Nilson, chefläkare, nås via presstjänsten 033 616 24 44.