Lex Maria 15 juni, medicin

Patienten inkommer till sjukhuset för att utföra en lungbehandling vilken kräver inneliggande vård. Utredningen syftar till att säkerställa att rutiner följts i samband med behandlingsriktlinjer och hantering av medicinteknisk utrustning.

Kontaktperson:

Jerker Nilson, chefläkare, nås via presstjänsten 033 616 24 44