Lex Maria 13 september, hud, infektion, vårdhotell och ögon 1

En patient kallas försenat till återbesök där sjukdomstillståndet försämras med kvarstående skada.

Utredningen syftar till att säkerställa arbetsrutiner i samband med efterföljande behandling.

Kontaktperson:

Jerker Nilson, chefläkare, nås via presstjänsten 033 616 24 44