Lex Maria 13 september, hud, infektion, vårdhotell och ögon 3

En patienten kontaktar optiker som hänvisar patienten till ögonmottagningen. Vid undersökning konstateras att ögonbesvären är behandlingskrävande. Efter längre tid försämras patientens synbesvär och hen söker akut där operation krävs. Patienten har inte tillfullo återfått sin syn.

Utredningen syftar till att säkerställa administrativa rutiner.

Kontaktperson:

Jerker Nilson, chefläkare, nås via presstjänsten 033 616 24 44