Lex Maria 13 september, hud, infektion, vårdhotell och ögon 2

Planerat återbesök blir försenat och patienten får synförsämring.

Utredningen syftar till att identifiera systemfel i samband med administrativ handläggning av vid mottagningsbesök.

Kontaktperson:

Jerker Nilson, chefläkare, nås via presstjänsten 033 616 24 44