Lex Maria 12 april, kirurgi, ortopedi och öron-näsa-hals

En patient som under en längre tid har haft ortopedisk behandling genomför ett planerat efterföljande ingrepp.

Patientens anatomiska förhållanden är försvårande och medför en utökad operationsinsats för att kunna genomföra planerat ingrepp.

I efterförloppet av ingreppet uppstår en fraktur för patienten.

Utredningen syftar till att säkerställa rutiner i samband med vård- och behandling.

Kontaktperson:

Jerker Nilson, chefläkare, nås via presstjänsten 033 616 24 44