Lex Maria 12 april, kirurgi, ortopedi och öron-näsa-hals 2

En patient inkommen till sjukhuset med misstanke om andningssvårigheter.

Beslut tas om operation där det förväntas bli en svår operation och extra resurser tillsätts för att ge patienten goda förutsättningar vid ingreppet.

Efter operation försämras patienten andning, syresättning och patienten får ett hjärtstillestånd. Patienten återupplivas och skickas till specialistsjukvård vid annan förvaltning. I efterförloppet avlider patienten.

Utredningen syftar till att identifiera eventuella systemfel som fördröjd vård och behandling samt säkerställa att medicinskt omhändertagande följt rutiner.

Kontaktperson:

Jerker Nilson, chefläkare, nås via presstjänsten 033 616 24 44