Lex Maria 12 april, anestesi, operation och iva

Patient vilken inkommer för planerad operation där hen i samband med förberedelser trillar av operationsbord.

Utredningen syftar till att säkerställa rutiner i samband med operationsförberedelser.

Kontaktperson:

Jerker Nilson, chefläkare, nås via presstjänsten 033 616 24 44