Lex Maria 4 januari, kirurgi, ortopedi och öron näsa hals

En äldre patient som behandlas med långtidskateter i urinblåsa besöker en mottagning för planerat byte av denna.

Svårigheter uppstår och när kollega tillkallas visar det sig att medarbetaren felaktigt använt en kateter för kvinnor trots att den aktuella patienten var en man.

Blödning uppstår och sedan en svårare infektion som kräver sjukhusvård.

Kontaktperson:

Sara Degerman Carlsson, chefläkare, nås via presstjänsten 033 616 24 44