Lex Maria 18 november, akutsjukvård

En patient med känd hjärtsjukdom som står på väntelista för koronarangiografi söker med vänstersidig bröstsmärta vård på akutmottagningen. Blodprover med bland annat normalt troponin tas.

Man bedömer ett EKG som sedan visar sig vara taget vid tidigare vårdtillfälle och uppmärksammar inte att det saknas EKG dokumenterat på rätt sätt för det aktuella tillfället.

Patienten avlider efteråt i hjärtsjukdom.

Kontaktperson:

Katarina Zamac, verksamhetschef akutsjukvård, nås via presstjänsten 033 616 24 44.