Lex Maria 11 juli, medicin

Prov taget på patient visade höggradiga cellförändringar. Läkare beslöt om återbesök inom 90 dagar för åtgärd. Detta besök blev dock inte bokat och således fick patienten ingen kallelse. Felet uppdagades först efter flera månader och patienten kallades till undersökning.

Kontaktperson:

Jerker Nilson, chefläkare nås via presstjänsten, 033-616 24 44