Lex Maria 10 augusti, anestesi, operation, intensivvård

Patient som har fallit i hemmet inkommer till sjukhuset. Röntgen visar höftfraktur på höger sida, vid operation sker förväxling av sida och patienten blir opererad i fel höft.

Utredningen syftar till att klarlägga vilka skyddsbarriärer och rutiner som brustit på systemnivå. Detta i syfte att ytterligare kvalitetssäkra arbetsprocesser.

Kontaktperson:

Sara Degerman Carlsson, chefläkare, nås via presstjänsten 033 616 24 44