Lex Maria

Lex Maria-ärenden anmäls till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) av chefläkaren på Södra Älvsborgs sjukhus. Enligt patientsäkerhetslagen är vårdgivaren skyldig anmäla händelser där patienten har utsatts för skada eller risk för skada som följd av den vård hen har fått. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

När ska en lex Maria göras?

Här publiceras SÄS senaste lex Maria-ärenden

2023