Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Luftvägspanel (infl A, infl B, RSV)

I luftvägspanel ingår influensa A, influensa B och RSV.

Medicinsk bakgrund

Influensa börjar ofta akut med frossa, snabbt stigande feber (ofta upp över 40°C), allmän muskelvärk, huvudvärk och därefter tilltagande symtom från luftvägarna, främst hosta. Ibland, och mest hos barn, förekommer symtom från mag- och tarmkanalen som kräkningar och diarré. Efter några dagar brukar tillståndet ge med sig och de flesta har tillfrisknat efter cirka en vecka. Sjukdomsbilden är ofta lindrigare än så, många märker inte ens av att de är infekterade och för andra kan det mer likna en vanlig förkylning. Enstaka patienter blir allvarligt sjuka.

RSV börjar ofta med feber, snuva, hosta och ibland även pipande andningsljud. Vid första sjukdomstillfället kan RSV uppträda som lunginflammation eller bronkiolit, detta drabbar ca en fjärdedel av alla barn som smittas första gången. Ofta tillfrisknar patienterna på 1-2 veckor. Hos 1-2 % av spädbarn som drabbas krävs sjukhusvård. RSV kan orsaka upprepade sjukdomstillfällen livet genom, ofta med måttliga till svåra infektioner i övre luftvägarna med kan även ge svåra nedre luftvägsinfektioner. Det är främst äldre eller patienter med nedsatt hjärt- och lungfunktion eller nedsatt immunförsvar som drabbas av nedre luftvägsinfektioner.

Remiss

I första kolumnen under Luftvägssekret finns Luftvägspanel (infl A, infl B, RSV). Kryssa i rutan för Luftvägspanel. Lämna relevanta kliniska data.

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi

Material

Pinnprov från nasopharynx (i sterilt urinodlingsrör med NaCl eller E-swab), nasopharynxaspirat/-sköljvätska

Provtagning

 • Provtagning sker på samma sätt som vid provtagning från nasopharynx för allmän odling. Direkt efter provtagningen förs pinnen ned i ett sterilt urinodlingsrör med 2 ml 0,9% koksaltlösning, låt därefter pinnen vara kvar i röret.
 • Observera att pinnen ej skall transporteras i det transportrör som följer provtagningspinnen utan i ett sterilt urinodlingsrör.
 • Provtagning i E-swab rör sker på samma sätt som vid provtagning från nasopharynx för allmän odling.

Nasopharynxaspirat

Om patienten ej har lös snuva kan lite koksalt droppas i näsan på patienten en stund före provtagningen.

Koppla sugkatetern på sondsprutan. För försiktigt in katetern via näsan tills den når bakre svalgväggen. Sug försiktigt upp sekret minst 0,5 ml. Därefter aspireras ca 2 - 3 ml koksalt med samma sugkateter. Spruta ned sekret och koksaltblandningen i ett sterilt rör via sugkatetern.

 • Nasopharynxaspirat
 • Sterilt rör, ex urinodlingsrör.
 • 0,9% koksalt
 • Sugkateter kort
 • Sondspruta 60 cc

Nasopharynx sköljning

Samla 2-3 ml sköljvätska i ett sterilt urinodlingsrör

 • Sterilt rör, ex urinodlingsrör.

 

Volym

2 ml ± 1 ml

Begränsningar

Ett negativt prov utesluter inte influensainfektion. Prov kan ha tagits vid fel tidpunkt i sjukdomsförloppet med för få virus närvarande.

Transport och förvaring

 • Provet ska förvaras och transporteras kylt.
 • Provet kan förvaras i kyl över helgen.

Svar

Svar för influensa A, influensa B och RSV anges som positivt eller negativt.

Mätprincip

PCR

Ackrediterad

Nej

Prioritet

Analysen utförs 3 ggr/vecka.


Senast uppdaterad: 2016-07-01 12:37