Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Bassängvatten

Medicinsk bakgrund

Indikationer för provtagning

Hög värme i inomhusbassänger påskyndar utvecklingen av bakterier i vattnet och på filtren. Vid för låga halter desinfektionsmedel kan därför sådana bad utgöra en potentiell risk för smittspridning och fordrar mera omfattande kontrollåtgärder än andra inomhusbassänger. Temperaturen i förening med en högre föroreningsnivå skapar idealiska förutsättningar för bakterietillväxt. Den största mängden föroreningar kommer från de badande själva och utgörs av mikroorganismer (främst bakterier och virus), hår, hudpartiklar, textilfibrer, saliv, svett, urin och tarmutsöndringar. Till detta tillkommer även tvålrester, hudkräm och rengöringsmedel.

Mängden föroreningar varierar beroende på antalet badande och hur väl de badande tvättar sig före badet. Vid högre vattentemperatur och i samband med kroppsansträngningar ökar den organiska föroreningsmängden. I bubbelpooler är den ex ca 30 % högre per badande än i en simbassäng.

Hygieniska risker

Ur en hygienisk synvinkel är låga halter av mikroorganismer av största betydelse, då risken för förekomst av sjukdomsframkallande mikroorganismer är liten. Särskilt höga krav, i fråga om lågt antal mikroorganismer, måste ställas på bad med hög vattentemperatur (>30°C) och då speciellt terapibad och bubbelpooler. Vattnets beskaffenhet har tidigare kontrollerats med avseende på förekomsten av tarmbakterier, dvs koliforma bakterier. Koliforma bakterier är emellertid ytterst känsliga för desinfektionsmedel varför frånvaron av dem inte utgör någon garant för att även andra, mera resistenta mikroorganismer, avdödats.

De vanligaste åkommorna i samband med bassängbad utgörs av olika ögon-, öron-, näs-, hals- och hudinfektioner. Dessa orsakas främst av bakterier vilka utvecklas snabbt vid kroppstemperatur. Förekomst av sådana bakterier anges i vattenanalys under beteckningen ”antalet heterotrofa aeroba bakterier vid 35°C”. I högtempererade bassänger har det på senare tid uppträtt infektioner förorsakade av pseudomonas aeruginosa. Den är mycket värmetålig och motståndskraftig mot desinfektionsmedel. Under lämpliga betingelser kan den utvecklas explosivt och orsaka bl a feber, rodnader och variga utslag på kroppen. Risken för virussmitta bedöms som låg, då infektionsförmågan snabbt försvinner i vattnet genom avdödning och utspädning. Trä, i direktkontakt med vatten, kan gynna vissa mikroorgansimer.

Tillsyn

Tillsyn över badanläggningar som utnyttjas av många människor (även om den inte är offentlig) regleras i 15-17 §§ hälsoskyddslagen (HL) och 17§ hälsoskyddsförordningen (HF).
Den omedelbara tillsynen utövas av miljö och hälsoskyddsnämnden i kommunen.

Remiss

Under tredje kolumnen finns Sjukvårdshygieniska prover. Kryssa för Bassängvatten samt ange vilken bassäng det gäller.

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi

Material

Provtagningsflaska innehållande natriumtiosulfat.

Provtagning

Det är viktigt att provet i samband med provtagning inte förorenas.

  • Tvätta och skölj händerna noga.
  • Skruva av locket. Vidrör inte flaskhalsen och insidan av locket med händerna.
  • Sänk flaskan hastigt 10-20 cm under vattenytan - fyll genom att föra flaskan framåt.
  • Skruva på locket.
  • Provvolym ca 200 ml.
  • Provtagning bör ske så nära utloppet som möjligt.

Provtagning och provhantering enl. Svensk Standard SS 02 81 63 Utgåva 2.

Transport och förvaring

Lämnas snarast till Laboratorium för klinisk mikrobiologi. Provet förvaras i kyl i väntan på transport. Kyltransporteras.

Svar

”Positivt svar:”
Antal heterotrofa bakterier/ml
Antal pseudomonas aeruginosa/100 ml + kommentaren”Tjänligt, Med tvekan tjänligt eller Otjänligt".

Telefonsvar:
Lämnas alltid vid ”Tvekan tjänlig” och ”Otjänlig”

”Negativt svar:”
< 1 cfu / ml
< 1 pseudomonas aeruginosa/100 ml + kommentaren ”Tjänligt”.

Mätprincip

  • Bestämning av heterotrofa aeroba bakterier genom ingjutningsmetod, enl Svensk Standard SS 02 81 71.
  • Bestämning av Pseudomonas aeruginosa genom membranfiltermetod.

Ackrediterad

Nej

Hur snabbt får man svar?

Efter 2-4 dagar


Senast uppdaterad: 2016-06-15 15:18