Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Trypanosoma (sömnsjuka)

Medicinsk bakgrund

Trypanosomiasis är en infektionssjukdom som kan uppträda i olika sjukdomsformer. Sjukdomen förekommer inte i Sverige men har diagnostiserats hos personer som vistats i tropiska Afrika.

Trypanosoma är ett encelligt urdur (protozo) där reservoaren är såväl människa som djur och där smittan överförs till människa genom bett av tze-tze flugan. Den västafrikanska formen orsakas av Trypanosoma brucei gambiense, medan den östafrikanska formen orsakas av Trypanosoma brucei rhodesience.

Tryposoma cruzi orsakar Chagas sjukdom. Smittan överförs till människa via blodsugande skinnbaggar.

Remiss

Remiss för Laboratorium för klinisk mikrobiologi

Ange att Tryposoma är begärt. Ange relevanta kliniska data.

Material

Blodprov

Provtagning

Tunt blodutstryk och "tjock droppe" göres på blod som helst tages i anlsutning till feberattack. Tunt utstryk göres på ett objektsglas på samma sätt som vid differentialräkning av vita blodkroppar. Det är viktigt att utstryken blir tillräckligt "tunna" så att enskilda blodkroppar kan iakttagas. "Tjock droppe" prepareras genom att 1-2 bloddroppar sätts på objektsglas och under oavbruten omrörning (defibrinering) sprides till en 50-örings storlek. Glasen får därefter lufttorka. Mikroskopi på benmärgsutstryk kan komma ifråga om parasiter ej kan påträffas i perifert blod.

Blodprov kan tas med vaccutainerrör (EDTA) och skickas till Laboratorium för klinisk mikrobiologi. Om röret ej kan vara laboratoriet tillhanda inom 1 timme bör utstryk göras och skickas in istället.

Serologi skickas till Statens smittskyddsinstitut (SMI), Stockholm.

Transport och förvaring

Skickas omgående till Laboratorium för klinisk mikrobiologi.

Svar

  • Negativt prov besvaras: Trypanosoma undersökning har utfallit negativ.
  • Positivt prov besvaras: Fynd av: Trypanosoma
  • Telefonsvar lämnas alltid.

Mätprincip

Mikroskopi

Ackrediterad

Nej

Prioritet

3

Senast uppdaterad: 2016-08-19 13:45