Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Stick- och skärskador

Medicinsk bakgrund

Vid incidenter (stick- ock skärskada) tas snarast kontakt med Infektionskliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås.
För omedelbara åtgärder och telefonnummer se Vårdhygiens riktlinjer och checklista för stick- och skärskador.
Vid angivande av Stick- och skärskada på remissen görs följande analyser:

HIV, HBsAg, HCV om Patientprov/Indexpatient.

HIV, HBsAg, HCV, HBs-ak om Personalprov/Exponarad individ.

Remiss

Remiss för Laboratorium för klinisk mikrobiologi

Kryssa i på remissen Stick- och Skärskada. Ange om det är personal- eller patientprov. Se Vårdhygiens riktlinjer och checklista för stick- och skärskador för mer information om remissens ifyllnad. Om kodning av prov sker - ange födelseår och de fyra sista siffrorna personnumret.

Material

Serum

Provtagning

Rör med gel (guldgul kork)

Minsta volym

4 ml blod eller 500 µl serum

Transport och förvaring

Bör kyltransporteras om transporttiden överstiger 12 tim. Obs! Helblod får ej frysas.

Svar

Negativt respektive postivt fynd av HIV, HBsAg, HCV svaras ut.

Obs! Eventuellt positivt fynd av av något av dessa agens är anmälningspliktigt enligt smittskyddslagen.

Mätprincip

Kemiluminiscens, PCR, RIBA.

Ackrediterad

Ja

Prioritet

Analys utförs vardagar

Obs! Akuta HIV och Hepatit B på helger hänvisas till Infektions jourläkare. Beslut ska tas via läkarkontakter. Avdelningen ombesörjer själv transport.

Senast uppdaterad: 2016-06-30 13:00