Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Leishmania (kala azar)

Medicinsk bakgrund

Parasiten Leishmaniasis har oftast hund, rovdjur eller gnagare som värdar. Den kan ibland infektera människan och kan då ge kutan Leishmaniasis, mucocutan Leishmaniasis eller visceral Leishmaniasis (Kala Azar). Leishmania orsakas av en protozo som överförs genom bett från sandflugan. Finns i medelhavsområdet, tropiska Afrika, delar av Sydamerika samt centrala och östra Asien.
Indikationer kan vara orientaliska sår, slängande feber som patienten ofta kan vara omedveten om efter vistelse i endemiskt område.

Remiss

Ange på remissen att Leishmania (Kala Azar) är begärt.

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi

Material och provtagning

Kutan leishmaniasis - nyinfektion

  • prov från lesionen

Kutan leishmaniasis - kronisk infektion

  • prov från lesionen
  • eventuellt EDTA-blod

Mucokutan leishmaniasis

  • prov från lesionen
  • eventuellt EDTA-blod

Visceral leishmaniasis

  • benmärgsprov
  • EDTA-blod
  • eventuellt biopsi från lever, mjälte, lymfkörtel eller annan vävnad

Transport och förvaring

Skickas omgående till Laboratorium för klinisk mikrobiologi.

Svar

  • Negativt prov svaras: Undersökning av Leishmaniasis har utfallit negativ.
  • Positivt prov svaras: Fynd av Leishmaniasis.

Telefonsvar lämnas alltid.

Mätprincip

Mikroskopi

Serologi, skickas till Statens smittskyddsinstitut (SMI), Stockholm.

Ackrediterad

Nej

Prioritet

3

Senast uppdaterad: 2016-07-01 13:50