Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Cryptosporidium

Medicinsk bakgrund

Cryptosporidium är en protozo som kan orsaka livshotande kronisk diarré hos immunsupprimerade patienter. Anlyseras med PCR teknik i första hand och ingår i testen som kan påvisa DNA för Entaamöba histolytica, Giardia lamnlia och Cryprosporidium hominus/parvum. Indikationer kan vara långvarigt kroniskt diarrétillstånd efter utlandsvistelse. Hos friska immunkompetenta är oftast denna infektion självbegränsande och går över efter 3-10 dagar.

Se även F-parasit gastroenterit PCR

Remiss

Ange gärna på remissen att det är cryptosporidium som misstänks.

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi

Material

Faeces i burk med formalin.

Provtagning

2-3 skedar faeces placeras i burk med formalin.

Minsta volym

2-3 skedar faeces.

Transport och förvaring

Ej brådskande. Kylförvaring ej nödvändig.

Svar

  • Negativt prov besvaras: Negativt: Inget Cryptosporidium parvum-eller hominis DNA påvisat.
  • Positivt prov besvaras: Positivt: Cryptosporidium parvum-eller hominis DNA påvisats.

Obs! Anmälningspliktig. Skall anmälas enligt smittskyddslagen.

Mätprincip

PCR

Ackrediterad

Nej

Prioritet

5

Senast uppdaterad: 2016-06-16 10:10