Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

CCP (cyklisk citrullinerad peptid) vid reumatisk sjukdom

Medicinsk bakgrund

Anti-CCP är en ny diagnostisk markör för rheumatoid artrit. Dess sensitivitet är ungefär jämförbar med reumatoidfaktor (RF) men specificiteten är betydligt högre. Det betyder att det positiva prediktiva värdet är mycket högre än för RF, som ju förekommer även vid andra tillstånd (andra autoimmuna sjukdomar, vissa infektioner, samt i allt högre frekvens med stigande ålder). Anti-CCP ses ofta tidigt i sjukdomsförloppet. Markören kan således bidra till initiering av tidig behandling.

Notera: Anti-CCP kan utvecklas redan före klinisk debut av reumatoid artrit, och positivt fynd är starkt prediktivt för senare utveckling av reumatoid artrit.
Reumatoid Artrit (RA) är en av våra vanligaste systemiska autoimmuna sjukdomar och förekommer hos 0,5 - 1 % av den vuxna befolkningen. Diagnosen RA ställs primärt genom kliniska manifestationer. Totalt är RA ungefär dubbelt så vanligt hos kvinnor som hos män.

Remiss

Under Serologisk provtagning och Immunologisk serologi kryssas CCP för. Ange relevanta kliniska data.

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi

Material

Serum

Provtagning

Rör med gel (guldgul kork).

Minsta volym

2 ml blod eller 200 µl serum

Transport och förvaring

Bör kyltransporteras om transporttiden överstiger 12 tim. Obs! Helblod får ej frysas.

Svar

Negativ <5,0 U/ml
Gränsvärde 5 – 9 U/ml
Positiv > 5,0 U/ml
   

Tolkning

  • Vissa individer kan vara positiva för anti-CCP utan övriga kliniska belägg för sjukdom. Det förekommer också att patienter med RA är negativa för anti-CCP.
  • Möjligheten att följa progression/remission av RA med hjälp av anti-CCP-titern är inte fastställt.
  • Testets prestanda avseende pediatriska prover är inte utredd.
  • Det diagnostiska värdet vid juventil RA är inte fastställt.

Mätprincip

Kemiluminescens

Ackrediterad

Ja

Prioritet

Analys utförs 3 gånger/vecka

Senast uppdaterad: 2016-06-15 16:03