Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

ANCA - ANCA/GBM

Medicinsk bakgrund

Anti-Neutrofila Cytoplasmatiska Antikroppar (ANCA) representerar en grupp av antikroppar riktade mot cytoplasmatiska komponenter i neutrofila granulocyter och monocyter. Den viktigaste anvädningen av ANCA är vid diagnostik av vaskulitsjukdomar, små och medelstora kärl.

Nivån på MPO och PR3 kan också användas för att följa sjukdomsaktivitet. Insidensen av ANCA-associerade vaskuliter är 1/1000 bland totalbefolkningen och 5/1000 bland äldre.

Kliniken karaktäriseras av manifestationer i njurar och andningsorgan. Antikroppar mot PR3 ses framför allt vid Wegeners granulomatos. Dessa patienter har ANCA i 90 % av fallen (90 % av dessa är PR3, 10 % är MPO).

Antikroppar mot MPO är framför allt associerade med njurvaskuliter, MPA (Mikroskopisk PolyAngit) men förekommer även i hälften av fallen med Churg-Strass syndrom vid ca 30 % av fallen med Goodpasture syndrom.

Förhöjda värden av GBM-antikroppar ses vid Goodpastures syndrom, som är en snabbt förlöpande glomerulonefrit. Gränsvärden kan även ses vid andra vaskuliter, kollagenoser och SLE. Insidensen av Goodpastures syndrom är 0,5-1 fall per miljon invånare. Obehandlad leder 75-90 % till njurskada.

Remiss

Under Serologisk provtagning och Immunologisk serologi kryssas ANCA resp. GBM för. Ange om akutsvar önskas. Ange relevanta kliniska data. Vid misstanke om eller konstaterad blodsmitta, märk rör och remiss med "BLODSMITTA"-etikett.

Vid särskilda önskemål kan provet skickas vidare till Göteborg. Ange i så fall detta på remissen.

För akut analys ring alltid laboratoriet innan prov skickas.

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi

Material

Helblod

Provtagning

Rör med gel (guldgul kork).

Minsta volym

2 ml blod eller 200 µl serum

Transport och förvaring

Bör kyltransporteras om transporttiden överstiger 12 tim. OBS! Helblod får ej frysas.

Svar

  • MPO-ANCA <5 U/mL = Negativt
  • PR3-ANCA <10 U/mL = Negativt
  • GBM <20 U/mL = Negativt

Vid önskemål lämnas telefonsvar.

Laboratoriemetodik

Analysen utförs med EIA-teknik (enzyme immunoassay).
Resultat anges i arbiträra enheter.

Ackrediterad

Nej

Prioritet

3

Senast uppdaterad: 2016-06-14 11:34