Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

PK, P-

System

Plasma

Synonym

Protrombinkomplex  

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.  

Provtagning

  • 1 fullt Citrat-rör med venblod, blå/blå propp.

 

Provhantering

  • För bästa stabilitet bör koagulationsprover tagna på vårdcentral centrifugeras, pipetteras av och frysas inom 1 timme från provtagning. Flertalet analyser har dock längre hållbarhet, se Analysspecifik information.
  • Om hållbarheten tillåter transporteras provet ocentrifugerat till laboratoriet.
  • Prover centrifugeras vid 2000g i 20 minuter
  • Frys prover i -20°C minst 12 timmar eller på kolsyreis. Sedan kan de transporteras i speciella frysbehållare med frigolitlåda (Marknadsplatsens artikelnummer: 102796273). Tänk på att alltid förvara de tomma frysbehållarna i frysen. Om transporttiden överskrider 5 timmar eller om provet varit fryst kortare än 12 timmar, ska proverna transporteras med kolsyreis.

Förvaring

  • Koagulationsprover förvaras i rumstemperatur eller avpipetterade i frys, -20°C.

Analysspecifik information

  • Primärrör (ocentrifugerat och centrifugerat) hållbart 24 timmar efter provtagning.
  • Avpipetterad plasma hållbar 24 timmar efter provtagning.
  • Fryst prov hållbart 2 veckor i -20°C.
  • Vid enstaka tillfällen när det gäller svårstuckna patienter kan PK tas kapillärt av utbildad personal. 

Referensintervall

Normalområde (vuxna)

0,9 - 1,2 INR

Terapiområde (vuxna)

Intensitet Specifikation Kvot
Låg Ökad blödningsrisk eller hög ålder > 85 år 1,8 - 2,4 INR
Normal DVT/LE, förmaksflimmer, mek aortaklaff 2,0 - 3,0 INR
Hög Mek mitralisklaff, mitralisstenos + förmaksflimmer,
flera AVK-indikationer
2,5 - 3,5 INR

Storhet och enhet

kvot, INR   

Mätprincip

Tidmätning  

NPU-kod

NPU01685
VGR20090 (Kapillärt)

Ackrediterad

Ja

Svarstid

Analys utförs dagligen
Går att beställa akut

Senast uppdaterad: 2021-04-12 11:19