Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nytt om Koagulation 170601

Publicerad: Uppdaterad:

INFORMATION OM KOAGULATIONSPROVER

Alla koagulationsprover ska skickas på kolsyreis om de inte kan analyseras inom de tider som finns angivna i Analyslistan.

P-APTT
Den 1 juni 2017 byter Laboratoriemedicin SÄS reagens för metoden för Aktiverad partiell tromboplastintid, APTT. Vi kommer då att ha samma metod och referensintervall som övriga sjukhus i regionen, vilket är en stor fördel.

Reagenset har också en betydligt längre hållbarhet, vilket är en fördel för laboratorierna.

Nytt referensintervall:
P-APTT: 24-32 sekunder (gamla 30-42 sekunder)

Observera att Terapeutiska intervallet för monitorering vid behandling med ofraktionerat heparin ändras till 70-100 sekunder.

P-Fibrinogen
Den 1 juni 2017 byter Laboratoriemedicin SÄS referensintervall för Fibrinogen, vilket betyder att det blir samma i regionen.

Nytt referensintervall:
P-Fibrinogen: 1,8-3,8 g/L (gamla 2,0-4,5 g/L)

P-Fibrin S
Eftersom det inte längre kommer några beställningar av P-Fibrin S har vi beslutat att lägga ner metoden som från och med 2017-06-01 inte längre kommer att utföras.

P-PK
Helblod hållbart 24 h i rumstemperatur. Om provet inte anländer till laboratoriet inom 24 h skall provet centrifugeras före transport. Plasma avskiljes och fryses i -20 ºC.

Vid frågor kontakta:
Ingvar Jacobsson
Överläkare
033-616 29 80

Johanna Rudbäck
Laboratorieingenjör
033-616 18 75

Annica Andrén
Sektionsledare
033-616 18 65

Publicerad: