Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nyheter från klinisk kemi gällande droganalyser i urin

Publicerad:

Laboratoriet för Klinisk kemi i Borås har beslutat att göra vissa förändringar gällande droganalyser i urin för att uppnå bättre nationell harmonisering. 

pH
pH har kontrollerats med pH-papper för alla urinprover gällande droganalys. Rutinen kommer att upphöra då inga andra laboratorium inom VG-regionen utför detta samt att Equalis Expertgrupp för Läkemedel/Toxikologi inte har några rekommendationer att pH ska mätas.
Om pH ändå önskas på något specifikt prov måste detta uppges vid analysbeställning.

Positiva svar vid verifiering
Alla positiva svar skickas vidare för verifiering om beställaren inte har markerat att verifiering ej önskas. I era svar kommer dessa analyser besvaras med ”Se kom”. I kommentaren anges mer specifik information, vilket är i enlighet med vår ackreditering efter standard ISO15189.

Analysen Centralstimulantia
Idag analyserar vi amfetamin med två olika reagens. Equalis Expertgrupp för Läkemedel/Toxikologi rekommenderar att endast använda metoden Amfetamin/Ecstacy med ett gränsvärde på 500 µg/L vid drogscreening, vilken vi benämner AMF. I och med detta har vi beslutat att metoden U-Centralstimulantia (AMFCL) kommer att utgå ur sortimentet.

De nya rutinerna tas i bruk 2018-06-01

Vid frågor kontakta:

Ingvar Jacobsson
Överläkare 
Klinisk Kemi SÄS
033-616 29 80      
        
Johanna Rudbäck
Laboratorieingenjör
Klinisk Kemi SÄS
033-616 18 75 
          
Charlotta Malm
Funktionsansvarig
Klinisk Kemi SÄS  
033-616 18 61         

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

                                   

Publicerad: