Nya lokaler för BUP:s patienter

Nu flyttar barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) på sjukhusområdet i Borås till tillfälliga lokaler. För patienterna innebär det att man hänvisas till andra byggnader i närheten, inför byggstarten av psykiatrins kvarter.

Information om var de olika verksamheterna kommer att hålla till har gått ut via brev till berörda patienter och de tillfälliga adresserna finns också här på webbplatsen (se listan över avdelningar och mottagningar). På sjukhusområdet finns skyltar utomhus som hjälper till att hitta rätt.

Medarbetare och vårdenhetschef vid den neuropsykiatriska mottagningens nya lokaler.

Hit flyttar de olika verksamheterna

  • Neuropsykiatrisk mottagning (NP-mottagning): ingång 23 (Samaritvägen 13, plan 2-4)
  • Mellanvård: delar lokaler med vuxenpsykiatrin, ingång från gården på baksidan
  • Akutmottagning och vårdenhet: ingång 33 (paviljong på gården på baksidan av vuxenpsykiatrin, intill helikopterplattan)

NP-mottagningen flyttar tisdag 11 april. Mellanvården, akutmottagningen och vårdavdelningen flyttar under vecka 19 (maj). Övrig barn- och ungdomspsykiatrisk vård i Borås och på andra orter berörs inte.

Byggstörningar att vänta de närmaste åren

De tillfälliga lokalerna kommer att användas 2017-2019 då den nya vårdbyggnaden i psykiatrins kvarter är klar att tas i bruk. Den byggs på samma tomt som nuvarande BUP-byggnad, som rivs under sommarmånaderna för att ge plats åt den nya vårdbyggnaden.

Det innebär att denna del av sjukhusområdet kommer att bli en stor byggarbetsplats senare i år, särskilt eftersom även infektionskliniken strax intill börjar byggas ut i princip samtidigt. Planering pågår för att göra störningarna så lindriga som möjligt.

Vi vill ändå passa på att uppmana patienter och andra som besöker sjukhuset att vara i god tid till bokade besök de närmaste åren. Den som kör bil bör vara beredd på att parkera en bit längre bort än vanligt.

Senast uppdaterad: 2018-10-05 11:22