Forskning på SÄS bidrar till rätt val inför höftledsoperationer

Material, modeller och metoder för att operera in höftproteser, och hur man bäst utvärderar dem – det handlar SÄS-ortopeden Per-Erik Johanssons doktorsavhandling om som nu är klar. Han hoppas att forskningsresultaten ska bidra till att göra dessa operationer så säkra och bra som möjligt.

Att operera in en höftprotes är mycket framgångsrikt i de flesta fall, men på grund av problem framförallt med proteslossning i vissa patientgrupper, särskilt yngre och aktiva patienter, pågår en fortsatt utveckling av design, material och metoder. Innovationer har i flera fall inte visat sig hålla måttet i praktiken, trots fördelar från teori och laboratorietest.

För den vanligaste patientgruppen, de som fått artros som en del av det naturliga åldrandet, används i Sverige oftast välkända metoder och proteser, och man gör oftast operationen endast en gång.

När yngre får artros, upp till ungefär 60-årsåldern, behöver man ta hänsyn till att man är mer aktiv under många år. Protesen ska hålla för större aktivitet och slitage och ofta behöver yngre med tiden opereras om. Forskningen handlar också om hur man kan förbättra utvärderingarna av nya metoder.

- Jag hoppas förstås att detta ska bidra till att ortopedin använder de metoder och de material som är så säkra och bra som möjligt för patienterna, säger Per-Erik Johansson. Det vi vill uppnå är att minska risken för komplikationer, att slitaget ska vara så litet som möjligt och därmed att en protes håller så länge som möjligt.

Fakta om höftledsoperationer på 1177 Vårdguiden

Senast uppdaterad: 2018-10-05 11:22