Byggnadsarbeten vid vuxenpsykiatrin februari-april

På marken intill vuxenpsykiatriska kliniken uppförs en paviljong under våren.

Under februari-april pågår markarbeten och uppförande av en paviljong på baksidan av vuxenpsykiatriska kliniken på sjukhusområdet i Borås. För patienter och besökare kan det innebära att framkomligheten försämras något under denna period.

Mellan byggnad 24 (vuxenpsykiatrin och specialisttandvården) och helikopterplattan vid SÄS Borås ska en tillfällig paviljong placeras, som första steg i byggprojektet psykiatrins kvarter. Mark- och byggnadsarbetet beräknas pågå till månadsskiftet april-maj 2017.

Det är barn- och ungdomspsykiatriska klinikens (BUP) heldygnsvård och akutmottagning som flyttar in i paviljongen inför att deras nuvarande lokaler ska rivas. Paviljongen står kvar på tomten tills dess att den nya byggnaden i psykiatrins kvarter är klar, våren 2019.

Senast uppdaterad: 2018-10-05 11:22