App i mobilen hjälper tarmpatienter

Välkända medarbetare för många patienter på mag- och tarmmottagningen: Marie Andersson, Carola Eriksson, Hans Strid och Anders Lasson. Foto: Pernilla Lundgren.

Nu kan patienter med kronisk inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) snart ta mobiltelefonen till hjälp i behandlingen. SÄS är först ut med att erbjuda patienter med IBD att ta prover och rapportera symtom hemifrån med hjälp av en ny app. På så sätt får sjukhuset snabbt besked om hur en patient svarar på en viss behandling och kan anpassa vården efter det.

Idag lever ungefär 70 000 personer i Sverige med IBD som vanligtvis drabbar yngre personer. Det är en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom, där tarmarna blir inflammerade i perioder, så kallade skov. För att kunna ge rätt omhändertagande och medicinering behöver man ha kunskap om graden av inflammation. Det görs genom att mäta en inflammationsmarkör i avföringen och skatta patientens symtom och livskvalitet.

Västra Götalandsregionen är första region i Sverige med att introducera självtest via en app i mobilen för patienter med IBD. Patienterna kan nu själva utföra både mätning och skattning av symtom med hjälp av en speciell utrustning och ett frågeformulär.

Ökad delaktighet för patienterna

Resultatet visas i appen IBD Home och skickas av patienten själv till det nationella kvalitetsregistret SWIBREG. SÄS och andra vårdgivare kan på så sätt få fram uppgifterna direkt och använda mätvärdena som en del av det medicinska beslutsunderlaget.

– Med hjälp av mätverktyg och digital teknik hemifrån slipper patienterna ta sig till sjukhuset och vi kan enkelt mäta hur de svarar på behandling. Patienten känner också en större trygghet när de direkt får resultatet på avföringsprovet, säger överläkare Hans Strid på mag- och tarmmottagningen.

Försämringar i patientens tillstånd upptäcks i tid och rätt resurser kan sättas in. En viktig del är också att patienten själv får tillgång till informationen och kan lära sig mer om sin sjukdom och hur den kan hanteras.

Senast uppdaterad: 2018-10-05 11:22