Nyheter 2017

Nyheter 2017

Riskerar du att bli allvarligt sjuk av en vanlig influensa? Vaccination är det bästa sättet att hjälpa immunförsvaret att skydda kroppen mot viruset. Beställ sms-påminnelse via 1177 Vårdguiden. Säsongsinfluensan kan bryta ut redan i november och återkommer varje år vid denna tid.

Bildterapi som behandlingsmetod har kommit lite i skymundan på senare år, men kan fungera väl så bra mot depression som traditionell behandling med läkemedel och samtalsterapi. Det visar forskaren Christina Blomdahl, arbetsterapeut på SÄS, i sin doktorsavhandling.

Snabbare diagnos av svår sepsis, minskad risk för blödning när tonsiller (halsmandlar) tas bort och färre urinvägsinfektioner som uppkommer under vårdtiden – det var några av de områden som fick ett extra erkännande vid årets forsknings- och kvalitetsdagar.

Material, modeller och metoder för att operera in höftproteser, och hur man bäst utvärderar dem – det handlar SÄS-ortopeden Per-Erik Johanssons doktorsavhandling om som nu är klar. Han hoppas att forskningsresultaten ska bidra till att göra dessa operationer så säkra och bra som möjligt.

Från tre till sex medarbetare – i augusti fördubblades närsjukvårdsteamet. Det är en del i SÄS svar på att möta framtidens utmaningar där nära vård är en viktig komponent.

Den 21 augusti startade Södra Älvsborgs Sjukhus och Närhälsan i Sjuhärad tillsammans tjänsten ”Hälsocoach online”. Hälsocoach online är ytterligare en del i det digitaliseringsarbete som pågår inom vården.

Ökad tillgänglighet för patienterna. Det är syftet med 1177 Vårdguidens e-tjänster. En av de enheter som har kommit längst i arbetet på SÄS är hud/STD. De ser hur den digitala kontaktvägen är till fördel, både för patienter och medarbetare.

Nu är förberedelserna igång inför byggstart av tre byggprojekt vid SÄS Borås. Det innebär att en del av sjukhusområdet kommer att vara en stor byggarbetsplats de närmaste åren. För patienter och besökare innebär det bland annat att vissa vägar och ingångar ändras tillfälligt. De nya lokalerna skapar förutsättningar för att utveckla vården i en modern miljö.

Ibland kan enkla lösningar och verktyg som underlättar vardagen på sjukhuset finnas i andra verksamheter och inte nödvändigtvis i vården. På BB såg man en möjlighet att använda sig av cafébranschens lysande puckar vid barnläkarundersökningar. Ett nytänkande sätt som skapar många positiva effekter för både nyblivna föräldrar och medarbetare.

Nu finns möjlighet till videovårdplanering på SÄS. Arbetssättet har underlättat för både patienter, närstående och andra vårdgivare i planeringen av vad som ska hända efter tiden på sjukhus.

1 juli sker en förändring av var besökare till SÄS i Borås får parkera i det stora parkeringshuset vid huvudentrén och Björkängsgaraget.

Nu kan patienter med kronisk inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) snart ta mobiltelefonen till hjälp i behandlingen. SÄS är först ut med att erbjuda patienter med IBD att ta prover och rapportera symtom hemifrån med hjälp av en ny app. På så sätt får sjukhuset snabbt besked om hur en patient svarar på en viss behandling och kan anpassa vården efter det.

I dagarna har en ny Facebooksida ”För din hälsa” lanserats. Sidan riktar sig till alla intresserade, till dig som läser detta förstås, dina nära och kära, dina vänner och bekanta.

Nu flyttar barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) på sjukhusområdet i Borås till tillfälliga lokaler. För patienterna innebär det att man hänvisas till andra byggnader i närheten, inför byggstarten av psykiatrins kvarter.

SÄS har återigen blivit nominerade till Götapriset som delas ut vid Kvalitetsmässan i Göteborg varje höst. Denna gång är det barn- och ungdomsklinikens bidrag som valts ut som ett av 33 nominerade av 468 sökande. Nomineringen tilldelas de för sitt arbete med bilder som kommunikationsstöd. Det har ökat klinikens följsamhet av FN:s barnkonvention och patientlagen i praktiken.

Under februari-april pågår markarbeten och uppförande av en paviljong på baksidan av vuxenpsykiatriska kliniken på sjukhusområdet i Borås. För patienter och besökare kan det innebära att framkomligheten försämras något under denna period.

Senast uppdaterad: 2018-10-05 11:22