Stora satsningar på infektionsvård och nya laboratorier

Nu är det helt klart att SÄS kan göra stora investeringar i infektionsvård och nya laboratorier. Regionstyrelsen har sagt ja till satsningar för totalt ungefär 300 miljoner kronor. Våren 2017 är det dags att gå från planering till byggstart.

– Det här är förstås jätteroligt, säger infektionsklinikens verksamhetschef Rolf Jungnelius. Projektet med utbyggd infektionsvård innebär att arbetet underlättas med att isolera smittsamma personer. Situationen med en ökning av multiresistenta bakterier ställer allt högre krav på vården. Nu får vi en riktigt bra isoleringsvård.

Verksamhet som vanligt trots stora byggarbeten

Bakom beslutet i regionstyrelsen ligger mycket planeringsarbete under lång tid. Projektet ”nya infektion” innebär både ny- och ombyggnad av nuvarande lokaler i Borås. Samtidigt som de sista detaljerna nu finslipas startar processen med upphandling av byggföretag, något som Västfastigheter ansvarar för. Enligt tidplanen ska markarbetet påbörjas våren 2017 - och det kommer att märkas högst påtagligt.

- Vi kommer att behöva spränga bort en del berg, säger Rolf Jungnelius. Det kommer att låta en del inledningsvis. Men i övrigt kommer det inte att bli någon större skillnad för patienterna. Vi har kvar antalet vårdplatser under byggtiden, möjligen tidvis i andra delar av sjukhuset. Mottagningsverksamheten blir i stort sett opåverkad.

 Avancerad teknik för laboratorieprover

Även för kliniken för bild- och laboratoriemedicin är beslutet väldigt välkommet. Idag är de tre laboratorierna i Borås utspridda på olika våningar vilket försvårar samverkan och effektivitet. Samtidigt ökar behovet av provanalyser ju mer komplex sjukvården blir.

– Nya lokaler är ett lyft för verksamheten och våra medarbetare, säger verksamhetschef Eva Johansson. Genom att vi samordnar verksamheterna och får en modern analysplattform så kommer vi att erbjuda ökad tillgänglighet och service.

Projektet ”framtidens laboratoriemedicin” innebär att de tre labben får gemensamma lokaler och att arbetssätt ska utvecklas för att bättre ta tillvara kompetens. Dessutom ska SÄS köpa in en helt ny så kallad analysplattform. Det är en lång automatiserad bana där proverna med hjälp av robotarmar lyfts in till olika analysinstrument.

Byggstarten är beräknad till första kvartalet 2017. Laboratorierna och provtagningen för patienterna kommer nu att vara samlade på samma ställe, i närheten av huvudentrén i Borås. Provtagningen kommer med andra ord att finnas kvar på i stort sett samma ställe.

Senast uppdaterad: 2018-10-05 11:22