Ökad tillgänglighet till ambulans genom ny modell i hela SÄS område

Akutklinikens verksamhetschef Monica Hjelmgren i ambulanshallen i Borås. Foto: Anders Engström.

SÄS ambulanssjukvård har infört ett nytt arbetssätt som innebär att lindrigt skadade eller sjuka patienter erbjuds sjukresa till akutmottagningen. Syftet är att öka tillgängligheten till ambulans vid larm, framförallt på landsbygden.

Modellen startade som ett projekt 2015 och har fallit väl ut. Därför blir den nu ordinarie verksamhet i SÄS alla tre ambulansområden: kommunerna Borås, Bollebygd, Ulricehamn, Mark, Svenljunga, Tranemo, Alingsås, Herrljunga, Vårgårda och Lerum.

– Ambulanstranssjukvård är numera kvalificerad akutvård och vi ska använda våra resurser på ett klokt sätt, säger akutklinikens verksamhetschef Monica Hjelmgren. Det är inte alltid en patient behöver åka ambulans in till akutmottagningen i Borås eller Alingsås. Ambulansen kan många gånger göra mer nytta genom att vara direkt tillgänglig för nästa larm.

– Störst vinst blir det på landsbygden i utkanten av SÄS ambulansområden. Det tar ungefär 45 minuter in till Borås från de bortre delarna av exempelvis Tranemo kommun.  Med den här modellen frigör vi resurser att åka ut direkt på nästa larm istället.

Personalen föreslår transportsätt men patienten avgör

Även fortsättningsvis åker ambulanspersonalen ut på alla larm. Väl på plats och i samråd med patienter och närstående erbjuder personalen annan transport de gånger det går lika bra att åka sittande eller liggande sjuktransport, i praktiken taxi.

Det gäller personer som bedöms som medicinskt ”gröna” eller ”gula”, det vill säga där det inte krävs vård eller övervakning under resan till sjukhus.  Ambulanspersonalen bokar resorna och enligt avtal med sjukreseenheten i Västra Götalandsregionen ska transporten vara på plats inom en timme.

Patienten väljer själv om hen kan tänka sig att åka med sjuktransport. Alla får med sig ett dokument in till akutmottagningen där det tydligt framgår vad som hänt och vilken medicinsk bedömning som ambulanssjuksköterskorna gjort på plats.

Samma prioritering inne på akutmottagningen

För patienterna blir det inte dyrare att åka taxi. En ambulanstransport kostar 150 kr. Om ambulansen inte tar med patienten utan lämnar denne hemma kostar det ingenting. En sjukresa kostar också 150 kronor och omfattas av högkostnadskortet vilket inte en ambulansresa gör. Väl inne på akutmottagningen gäller samma medicinska prioriteringar som hittills.

– Jag vill betona att detta är trygg och säker vård, säger Monica Hjelmgren. Både för dem med lindriga skador eller sjukdomstillstånd och för dem som verkligen behöver den avancerade akutsjukvården som ambulansen står för. Antalet ambulanslarm ökar från år till år och detta är del i vårt utvecklingsarbete för att möta det.

Senast uppdaterad: 2018-10-05 11:22