Nya sätt att trygga multisjuka äldres vårdsituation med hjälp av närsjukvårdsteamet

I takt med att befolkningsmängden och levnadsåldern i samhället ökar tar patientgruppen multisjuka äldre upp en allt större del av vårdens resurser. För att möta utvecklingen och hitta nya vägar för att skapa trygghet för de multisjuka äldre startades närsjukvårdsteamet. Det bedrivs i projektform till slutet av 2017.

Vill hjälpa utsatt patientgrupp

Närsjukvårdsteamet arbetar intensivt och under en begränsad tidsperiod med ungefär 25 inskrivna patienter åt gången. Patienterna är från 65 år gamla, har flera sjukdomar och upprepade vårdkontakter. De bor i eget boende inom området för Borås, Mark, Tranemo, Ulricehamn, Svenljunga och Bollebygd. För att bli inskriven hos teamet krävs en remiss från legitimerad sjukvårdspersonal. 

– Vår huvudsakliga uppgift är att skapa trygghet hos de multisjuka äldre som ofta är en utsatt patientgrupp som kan ha svårt att göra sin röst hörd bland många olika vårdgivare och kontakter i sjukvården, säger en av teamets två sjuksköterskor, Luna Guadagni. Många av våra patienter har fallit mellan stolarna i vårdkedjan och vi vill ge dem ett bättre omhändertagande.

Arbetet handlar om att se hela patienten och tillsammans med närstående bedöma vilken vård och behandling som är rimlig och som kan förbättra patientens livssituation. I de fall det är möjligt ges patienten vård i hemmet. Arbetet sker i nära kontakt med hemsjukvård, sjukhus och primärvård. Syftet är att säkerställa en god och trygg vård för de multisjuka äldre.

Delaktighet och helhetsperspektiv har gett goda resultat

Närsjukvårdsteamet värderar patientens delaktighet högt. De tar sig tid att prata med och lära känna patienten utifrån hela livssituationen. De ser till sjukdomar, symtom och omsorgsbehov.

– Framförallt lyssnar vi på vad patienterna själva upplever för problem och försöker hjälpa dem utifrån det, säger Cecilia Hallenbert som är en av sjuksköterskorna i teamet. Vi kan inte alltid göra dem friskare men vi kan skapa trygghet och stabilitet genom att de känner sig sedda och får vara delaktiga i sin vård.

Statistik visar att patienter, efter inskrivning i teamet, har färre inläggningar på sjukhus och kortare vårdtider i de fall de har behov av att vara inlagda på sjukhus. På så vis sparas vårdens resurser.

Samarbete över gränser – en viktig nyckel

Närsjukvårdsteamet arbetar aktivt för att bygga upp ett väl fungerande samarbete för de multisjuka äldres vårdsituation. Både över sjukhusets klinikgränser och över organisationsgränserna inom hälso- och sjukvården. 

– Vår dröm är att man inom hälso- och sjukvården börjar se patienterna som sitt gemensamma ansvar och inte ”mitt och ditt”. Det är då vi kan tänka nytt och se till patienternas bästa och vårda utifrån ett helhetsperspektiv, säger teamets läkare Martin Tirler.

Senast uppdaterad: 2018-10-05 11:22