Klart för byggstart av psykiatrins kvarter – stor byggarbetsplats att vänta

Äntligen! Glada medarbetare på vuxenpsykiatrisk vårdavdelning 3 med vårdenhetschef Ann Husberg längst till höger. Foto: Anders Engström.

Nu är det helt klart att psykiatrins kvarter blir verklighet. Idag har regionstyrelsen gett klartecken för den största investeringen i psykiatrisk vård på många år på SÄS. Under senvåren 2017 drar grävskoporna in på sjukhusområdet och arbetet med att bygga framtidens vård startar.

Dagens beslut innebär att regionstyrelsen ger fastighetsnämnden i uppdrag att bygga psykiatrins kvarter för 755 miljoner kronor idagens penningvärde. Bakom beslutet ligger flera års omfattande planeringsarbete.

Det hela började redan för tio år sedan med diskussioner inom vuxenpsykiatrins heldygnsvård. Lisbeth Svensson och Liisa Helttunen, skötare på vårdavdelning 3, har jobbat 30 respektive 21 år inom vuxenpsykiatrin på SÄS. De är glada över dagens besked.

Eget rum för alla patienter

– Det känns jättespännande, säger Lisbeth Svensson. Nu får alla patienter eget rum. Det kommer att underlätta arbetet och bli bättre för patienterna. Vi kan ha samtal med dem i lugn och ro på deras eget rum istället för att försöka hitta ett avskilt hörn någonstans på avdelningen.

– Jag är glad och nöjd för mina kollegors skull även om jag själv kommer att vara pensionär när det är dags att flytta in, säger Liisa Helttunen.  Vi har varit med så länge att man tänkt att ”ja, ja, vi får väl se hur det blir”, men nu blir detta verkligen av. Det är nästan svårt att tänka sig hur fint det ska bli.

ECT flyttar till psykiatrins kvarter

Också vårdenhetschefen Ann Husberg har jobbat inom vuxenpsykiatrin i många år. Hon ser stora vinster med att det nu blir enkelrum för alla patienter, lokaler för aktiviteter både för vila och stimulans och en betydligt bättre arbetsmiljö för medarbetarna. En nyhet i psykiatrins kvarter är att ECT-verksamheten (elektrokonvulsiv behandling) flyttar till entréplanet i samma byggnad som vårdavdelningarna.

– Det blir ett helt nytt arbetssätt och en jättevinst för både patienter och personal, säger Ann Husberg. Idag läggs patienten i sjukhuskläder på en bår och transporteras till anestesikliniken genom kulverten. I psykiatrins kvarter kommer de att kunna gå ner i sina egna kläder till ECT-mottagningen och byta om på plats i en trivsammare miljö, med fåtöljer att vila ut i efter behandlingen.

Just nu förbereds evakuering av BUP till tillfälliga lokaler under tiden den nya vårdbyggnaden byggs under 2017-2019. Därefter byggs vuxenpsykiatrins nuvarande lokaler om. Psykiatrins kvarter beräknas vara helt färdigbyggt under 2021.

Detta är psykiatrins kvarter

  • En ny stjärnformad byggnad ersätter barn- och ungdomspsykiatrins nuvarande lokaler, som ska rivas. Byggnad 24, nuvarande vuxenpsykiatrin, renoveras och byggs om.
  • De två vårdbyggnaderna binds samman genom en ny entré till vårdavdelningar, öppenvårdsmottagningar och lokaler för aktiviteter och rehabilitering. Här checkar patienterna in och det blir också utbildningslokaler och ett mindre café.
  • Den vuxenpsykiatriska vården i Borås samlas inom ett område. Öppenvårdsmottagningarna lämnar sina hyrda lokaler runt om i Borås.
  • Även delar av BUP:s verksamhet flyttar in i de nya lokalerna: akutmottagning och akutavdelning, vårdavdelning, mellanvård och neuropsykiatriska mottagningen.
  • Antalet vårdplatser utökas och alla patientrum blir enkelrum.
  • Idag är vissa samtalsrum samtidigt arbetsplatser för personalen. I psykiatrins kvarter får öppenvården neutrala samtalsrum, utformade för jämlika möten med patienterna.

Mer information om psykiatrins kvarter

Senast uppdaterad: 2018-10-05 11:22