Nu kan du läsa delar av din journal via nätet

1 juni inför Västra Götalandsregionen journal via nätet. Det innebär att medborgare som söker och får vård och behandling hos regionens hälso- och sjukvård kan börja läsa anteckningarna i sin journal genom att logga in via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Journal via nätet innebär att du genom att logga in via 1177 Vårdguidens e-tjänster kan läsa dina journalanteckningar hemifrån. Foto: 1177 Vårdguiden

– Införandet är en viktig del i att göra patienterna ännu mer delaktiga i sin vård och behandling, säger SÄS chefläkare Jerker Isacson. Att kunna komma åt sina journalanteckningar via nätet är en möjlighet som har funnits i andra regioner i landet under flera år. Erfarenheter därifrån visar att patienterna är mer pålästa, kunniga och följer i större utsträckning det som man kommit överens om vid sitt besök inom hälso- och sjukvården.

Fortsatt utveckling av tjänsten

SÄS är tillsammans med de andra sjukhusen i regionen de som först ansluter stora delar av sin verksamhet till tjänsten. Det innebär att medborgarna kommer kunna läsa anteckningar från framtida besök eller vistelser på sjukhuset i journalen som de kommer åt via nätet. 

Senare under året ansluts förlossningen och psykiatrin på SÄS, mödravården, Närhälsan och Habilitering– och hälsa. Inga journalanteckningar skrivna före det datum respektive verksamheter ansluts till journal via nätet kommer att vara synliga. Regionen arbetar även tekniskt för att man framöver ska kunna se information om läkemedel, provsvar och undersökningsresultat digitalt.

Regler och bestämmelser

Det finns regler och bestämmelser kring vad som gäller för journal via nätet i Västra Götalandsregionen. Till exempel måste man vara 18 år och logga in med e-legitimation för att kunna komma åt sina anteckningar. Det finns också möjlighet att försegla sin journal, att läsa sitt barns journal tills dess att han eller hon är 13 år och att vara ombud för någon annan.

Det finns också nya rutiner kring hur vårdpersonalen för journalanteckningar i särskilda frågor. Till exempel går inte sådant som rör våldsutsatthet i nära relationer eller vårdpersonalens hypoteser om diagnoser att läsa via nätet.

– Regelverket ser till att de som tar del av sina journalanteckningarna är i mogen ålder för det .Patienterna ska inte heller behöva känna en oro för att andra kan komma åt känslig information som man berättat för hälso- och sjukvården. Jag känner mig trygg i att journal via nätet införs, säger Jerker Isacson.  

Senast uppdaterad: 2018-10-05 11:22