Fokus på att fånga viktiga områden i årets verksamhetsplan

Årets verksamhetsplan för SÄS fortsätter på inslagen bana. Ett nytt mål är dock att minska antalet slutenvårdsdygn och istället gå mot mer dagvård, en förändring som ska göras stegvis de kommande åren.

Det är nu fjärde året som SÄS verksamhetsplan bygger på den så kallade X-matrisen som modell, med långsiktiga fokusområden, årliga mål och mätetal och förbättringsprogram som ska stötta arbetet att nå målen.

Ett syfte med detta upplägg har varit att minska antalet mål, uppföljningar och aktiviteter och istället fokusera på det allra viktigaste för att utveckla vården och göra SÄS till en bättre arbetsplats. Inför 2016 har sjukhusledningen justerat verksamhetsplanen ytterligare något åt det hållet.

Strukturerat arbete för att öka andelen öppenvård

– Vi ser att våra långsiktiga fokusområden står sig, liksom förbättringsprogrammen och de konkreta målen, säger sjukhusdirektör Thomas Wallén. Det finns ingen anledning att ändra riktning radikalt, särskilt inte eftersom det tar flera år innan en ny modell som X-matrisen sätter sig och är förankrad.

– Däremot är det dags att vi mer strukturerat börjar gå mot att minska antalet slutenvårdsdygn. Det finns flera anledningar till det och jag är övertygad om att detta är rätt väg att gå för svensk sjukvård framöver. Under många år har vi utvecklat dagvård och dagkirurgi och jag tror att potentialen är ännu större än den vi ser idag. Men det kräver ett delvis nytt synsätt på specialistvård och att vi utmanar en del av våra egna sjukhustraditioner.

Senast uppdaterad: 2018-10-05 11:22