Festlig prisutdelning avslutade forsknings- och kvalitetsdagarna

Christer Kindahl, Elisabeth Johansson, Linda Gustafsson, Anders Lundqvist, Anna-Mia Tell, Ellen Lindell, Natalija Katunar och Carola Eriksson. Foto: Anders Engström, SÄS.

Laboratorieanalyser, lägesyrsel och lunginflammation – det är några områden inom vården på SÄS som belönats med fina priser vid årets forsknings- och kvalitetsdagar. Som vanligt var det mycket glädje och stolthet vid prisutdelningen som avslutade veckans alla aktiviteter.

Årets pristagare 2016

Kvalitetspriset

Offensiv förbättringsinsats för minskade ledtider på patologlaboratorium.
Christer Kindahl med team, klinik för bild- och laboratoriemedicin

Forskningspriset

Yrsel i sängen – starkt samband med godartad lägesyrsel.
Ellen Lindell, kirurg- och öronkliniken

Patientsäkerhetspriset, tema årets infektionsförebyggare

Förbättrad dokumentation och diagnostik och en ökad medvetenhet kring urinvägsinfektioner genom regelbundna rapporteringar och återkopplingar på avdelningen.
Elisabeth Johansson, neuro- och rehabiliteringskliniken

Bästa poster

Smartphone för att mäta fekalt kalprotektin i hemmet.
Carola Eriksson, medicinkliniken

Bästa framförande

Kort tid till första antibiotikados vid pneumoni - är det viktigt?
Anders Lundqvist, klinik för hud/STD, infektion, vårdhygien och ögon

SÄS primaton 24h

Under ett dygn har två tvärprofessionella grupper med deltagare från SÄS, Västra Götalandsregionens koncernstab och Högskolan i Borås att delta i sjukhusets eget problemlösnings- och innovationsmaraton.
Vinnande grupp: informerad och delaktig patient.

Mer information

Vill du veta mer om pristagarna och deras arbeten för att förbättra vården för våra patienter? I pressmeddelande presenteras alla vinnare med mer fakta och länkar till deras föreläsningar som kan ses via webbsändningar även när forsknings- och kvalitetsdagarna är slut för i år.

Pressmeddelande årets vinnare 2016

Allt om SÄS forsknings- och kvalitetsdagar

Senast uppdaterad: 2018-10-05 11:22