Extraordinära möten när X-matrisen och medarbetarnas förbättringsarbete presenterades på Lean Forum

I veckan hölls konferensen Lean Forum Healthcare 2016, med temat ”Uthållighet bortom färdiga lösningar”. SÄS som var medarrangör till konferensen anordnade tolv studiebesök under onsdagen den 16 mars och stod för två föreläsningar. Cirka 75 av konferensens deltagare hade valt att besöka SÄS. De kom med buss till sjukhusets olika entréer för att med värdarnas hjälp komma direkt till rätt plats.

Tre tavlor av vikt på rehabiliteringsmedicinsk vårdenhet

På rehabiliteringsmedicinsk vårdenhet fick besökarna ta del av hur personalen använder visuella tavlor i det dagliga arbetet. När det gäller att vårda patienter i olika åldrar och med olika diagnoser, t.ex. hjärnskadade patienter, gäller det att kommunikationen mellan personal men även med patienterna fungerar. Två tavlor används för patientarbetet.

Vård- och behandlingsplanstavlan ger en bild över hur varje patient ligger till i sin behandlingsprocess, vad som är gjort och vad som inte är gjort. Tavlan innehåller checkpunkter för olika kontroller såsom, riskbedömningar, om patienten använder hjälpmedel vid förflyttningar, träning på enheten, om och när patienten har tid för vårdplanering, hembesök, färdtjänst och tid för utskrivning mm. Allt har betydelse för patientens vård och rehabilitering.

- Nyttan med tavlan är att den ger oss en tydlig bild över patienter på enheten, säger Hanna Hermansson, undersköterska. För oss är det en utmaning att hitta rätt arbetsmetoder, att rehabilitera våra patienter till hemgång och till ett så normalt liv som möjligt. Rätt sak måste göras under rätt tid. Tavlan ger oss hjälp med en bra struktur på vårt arbete. Vi behöver inte alltid gå in i patientjournalen för att få information utan det viktigaste syns på tavlan.

Utvärderingar i form av enkäter och intervjuer har gjorts för att veta vad patienterna tycker om vården.

- Patienterna jättenöjda med den vård de får här, säger Margaretha Costinger, vårdenhetschef. Det visar vår enkla patientenkät. Djupintervjuer har också gjorts för att stärka resultatet. Resultatet visar att 33 av 40 patienterna graderar vården med en tia på en skala 1-10.

Schematavla som finns ute i korridoren på enheten är till för patienterna. På tavlan markeras vad som är aktuellt under veckan. Det handlar om träning och vila, men även möten med ex. dietist.

Vid förbättringstavlan träffas berörda yrkeskategorier och diskuterar strul i vardagen, förbättringsåtgärder och hur det har gått med de problem som tidigare åtgärdats. Veckans beröm, när någon har gjort något särskilt bra tas också med för att även ta med det som är positivt. Alla är delaktiga och engagerade. Eftersom mötet är ett naturligt tillfälle att ta upp det som inte fungerar har klagomål och gnäll på enheten nästan försvunnit.

Studiebesökets namn var ”Ett levande förbättringsarbete ger effektivare vård för patienten”.

Besökarnas röster

Grupperna fick ta del av de studiebesök som de valt och en posterutställning under lunchen.

En av besökarna som var på studiebsöket på rehabiliteringsmedicinska enheten var Lena Gjevert, klinikledare på Oslo Universitetssykehus, lyssnade på Hanna Hermansson och Emma Agvilin mfl.

- Jag är imponerad över vad ni har åstadkommit, säger Lena Gjevert. Det jag tar med mig så här långt är att det går att genomföra förändringar inom hela organisationen där alla, både ledning och medarbetare är delaktiga. Man märker av den röda tråden i organisationen. Särskilt imponerande är att ni lyfter fram era undersköterskor i förbättringsarbetet.

Magnus Lord, strategikonsult, som också föreläser om framtidens sjukvård på konferensen, var på plats.

- Det är jätteroligt att komma hit till SÄS, säger Magnus Lord. SÄS nämns allt oftare som ett sjukhus som har hittat rätt väg och går metodiskt framåt. Medan många andra står och stampar har SÄS kommit framåt. Sjukhuset har lämnat ö-tänkandet och tänker i stället på vad de kan göra i patientens flöde. Likaså är alla delaktiga och ledningen stöder medarbetarna i förbättringsarbetet.

Mariann Nordin, avdelningschef på service, Karolinska Universitetssjukhuset, var bland annat på studiebesöket "Gå och förstå-möten, bättre ledarskap genom mer tid i vården".

- Vi har också en form av Gå och förstå-metod men vi kallar det ”Gå och se”, säger Mariann Nordin. Efter detta besök ska vi nog ändra namnet till ”Gå och förstå”. Vi i ledningen behöver ta oss tid att diskutera vad som kom upp på mötet vilket vi inte har gjort tidigare. Jag tar med också med mig att vi inte ska vara så många chefer vid besöket. Det är bättre.

Dag Skolglund, verksamhetsutvecklare på ledningsstöd IS/IT, VGR IT,lyssnade på medarbetarna som berättade x-matrisen och hur den används på anestesikliniken.

- Det som jag ser som intressant med SÄS tavlor är att man har en tydlig koppling till sitt ledningssystem, säger Dag Skoglund. Vi har ”leantavlor” i vår organisation. En sak som jag tar med mig är att vi, när vi använder våra tavlor, skulle kunna göra bättre analyser kring det fungerat bra respektive dåligt. Också att vi kan förbereda oss mer kring vilka punkter vi vill diskutera på tavlan.

Stolthet på SÄS

Projektledningen för studiebsöken var nöjda och belåtna vid dagens slut.

- Jag är jättenöjd med de möten och de diskussioner som föll ut vid studiebesöken, säger Eva Rahn. Det är otroligt roligt att träffa så många som intresserar sig för likartade frågor som vi arbetar med här på SÄS. Man blir förstås också mycket stolt både över alla medarbetares arbeten och för sjukhusets räkning när man får positiv återkoppling från andra.

I går avslutades dagen med middag och körsång. SÄS-kören sjöng sånger med temat film och musikaler. I dag är det föreläsningar kring lean där Thomas Wallén, sjukhusdirektör och Peter Häyhänen, utvecklingschef deltar med varsin dragning.

Text Kerstin Holm, informationsenheten

Senast uppdaterad: 2018-10-05 11:22