Två nomineringar för SÄS till västsvenska Götapriset

Det är dubbelt upp för SÄS i årets nomineringar till Götapriset som delas ut vid Kvalitetsmässan i Göteborg i höst. Både forsknings- och kvalitetsdagarna och Gröna korset har valts ut bland sammanlagt över 360 inskickade bidrag.

Götapriset delas ut till Sveriges bästa utvecklingsprojekt i offentligt sektor. Priset delas ut vid Kvalitetsmässan i Göteborg i höst, där de utvalda bidragen också kommer att presenteras vid seminarier. Kvalitetsmässan är Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling. Av fyra bidrag från Västra Götalandsregionen står alltså SÄS för hälften.

– Det är så roligt att engagerade medarbetares bidrag till att utveckla SÄS nu också uppmärksammas av Kvalitetsmässan, säger sjukhusdirektör Thomas Wallén. Att vi har två nominerade bidrag är betydelsefullt. Det visar att SÄS som organisation också utvecklas trots en i många avseenden belastad vardag.

Tillfälle att lära av varandra och känna stolthet 

Forsknings- och kvalitetsdagarna i oktober är sedan några år tillbaka SÄS återkommande evenemang för utvecklings- och förbättringsarbete på sjukhuset. Syftet är att uppmärksamma det arbete som görs i det dagliga av många engagerade medarbetare och att sprida goda exempel till fler enheter. Dessutom presenteras pågående och avslutade forskningsprojekt.

– Det unika är det erfarenhetsutbyte som dagarna ger genom föreläsningar, posterutställningar, prova på-aktiviteter och SÄS egen innovation Primaton24h, säger projektledaren Marianne Segenstedt. Vi ska alla känna både stolthet och glädje över de många goda exempel som presenteras av medarbetare på hur vården och organisationen kan utvecklas.

Primaton24h - ett dygn med intensiv kreativitet

Primaton24h, en nyhet vid forsknings- och kvalitetsdagarna 2014, innebär att grupper tillsammans löser identifierade vårdproblem under 24 timmar. Därefter presenterar de förslag på lösningar. Uppdraget är att de ska vara realistiska att genomföra med de förutsättningar sjukhuset har.

Gröna korset är denna gång utvald som tävlingsbidrag för hur den allteftersom utvecklade metoden förmår engagera medarbetare till att upptäcka, diskutera och åtgärda risker och inträffade vårdskador inom sjukhuset. Metoden har redan en gång i år vunnit pris som innovation inom kvalitetsarbete, det europeiska priset Quality Innovation of the Year.

– Den medvetenhet om patientsäkerhet som en daglig dialog bidrar till påverkar patientsäkerhetskulturen i positiv riktning, säger chefläkare Jerker Isacson. På sikt är vi övertygade att vi kommer att ha färre vårdskador.

Fakta om Götapriset

  • Bakom Götapriset står Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, SKL (Sveriges kommuner och landsting), Institutet för kvalitetsutveckling - SIQ, Ledarna och Länsstyrelsen i Västra Götaland.
  • De nominerade projekten kommer att presenteras på Kvalitetsmässan 3-5 november 2015 på Svenska Mässan i Göteborg. I år har 362 bidrag skickats in från hela Sverige varav 33 valts ut att presenteras på mässan.
  • Ett av dem kommer att utses som vinnare av Götapriset. Förutom äran belönas det vinnande projektet med en prischeck på 150 000 kronor. Vinnaren utses av en jury. 
Senast uppdaterad: 2018-10-05 11:22