Tävling om framtidens vård avgjord

För andra året i rad har ett problemlösnings- och innovationsmaraton anordnats på sjukhuset – SÄS Primaton 24h. Årets vinnande lag bidrog med innovativa förlag på hur framtidens vårdavdelning kan se ut.

Motiveringen till det blå lagets vinst var deras nytänkande sätt att göra patienten mer delaktig. De ger förslag på hur webbaserade verktyg kan bidra till detta, t.ex. genom att patienten själv kan se, följa och vara med och styra sin planerade vård på sjukhuset. De föreslår också att bilda specialiserade team runt patienten för att öka helhetsperspektivet och säkerheten för patienten. Laget är efter prisscermonin ett trött men glatt gäng.

– Det har varit otroligt roligt och jättekul att få vinna, nu är vårt mål att ta oss hem innan vi somnar, säger de och skrattar.

Två vårdproblem, fyra grupper

Tävlingen gick av stapeln kl. 10.00 torsdag den 22 oktober och avslutades ett dygn senare med att de framtagna lösningsförslaget presenterades och debatterades grupperna emellan inför publik och jury. Grundtanken är att lösningsförslagen ska vara genomförbara direkt utan att kräva omfattande extra resurser.

I tävlingen deltog fyra tvärprofessionella grupper och arbetet utgick ifrån två givna vårdproblem; morgondagens öppenvård samt morgondagens vårdavdelning. Öppenvård berör hälso- och sjukvård som utförs utan att patienten är inneliggande medan vårdavdelningar tar hand om de patienter som behöver stanna på sjukhuset en längre tid. Två grupper arbetade med det ena problemet och två med det andra. I år bestod grupperna av deltagare från SÄS, Borås Stad och Högskolan i Borås, en blandning som tros ha gynnat resultaten.

– Att deltagarna tillhör olika verksamheter tror jag har gjort det enklare för grupperna att bredda sitt synsätt. Det har underlättat möjligheten för dem att se utanför ett SÄS-perspektiv, säger Anneli Schwarz projektledare för SÄS Primaton 24h.

Många bra lösningsförslag

Även fast bara en vinnare kan utses har samtliga grupper gett sitt yttersta under det gångna dygnet. Deras stora arbetsinsats både syntes och hördes när de presenterade och debatterade kring sina idéer.

Förslag för morgondagens vårdavdelning var bl.a. att börja använda aktivitetsarmband på inneliggande patienter för att främja rörelse. För morgondagens öppenvård förslogs t.ex. en förändring av remisshanteringen för att frigöra tid till patientmötet samt hur man med bedömning via appar kan minska antalet fysiska besök på sjukhuset.

– Alla grupper är innovativa i sina lösningar. Vi kommer därför att ta hand om alla förslag som presenterats här idag, inte bara vinnarnas, säger SÄS sjukhusdirektör Thomas Wallén.

Senast uppdaterad: 2018-10-05 11:22